Array ( [0] => ) [, ,"-"]

NSL OPEN

וישכע ופרטצה ,םינפב םיכחמ לארשיב םיליבומה םינקחשה ,לארשיב תולודגה גנימייגה תוגיל

“ םלוכ ליבשב דחא דחא ליבשב םלוכ “

  • Fortnite – Heat 2 share-icon
  • 2021-06-17 calendar-blue
  • 18:00:00 clock
  • Thu, 17 June 2021
  • Fortnite – Heat 2share-icon
  • 2021-06-17 calendar-blue
    18:00:00 clock
  • Thu, 17 June 2021
doc חוקים

1. הטורניר במוד SOLO ARENA
2. אסור בתכלית האיסור לעשות TEAMING - הכוונה לחבור לשחקן אחר בטורניר ולשחק או לא להרוג אחד את השני בידיעה על מנת להשיג תוצאות פרטניות
3. יש להגיע בזמן שנקבע מראש לטורניר
4. יש לכבד כל החלטה של מנהלי הטורניר
5. חובה להתחבר לשרת הדיסקורד של התחרות בלינק: https://discord.gg/6W4kMDXvZw
6. אם יש בעיות נוספות יש לעדכן את צוות ניהול הטורניר דרך שרת הדיסקורד

1. הטורניר במוד SOLO ARENA
2. אסור בתכלית האיסור לעשות TEAMING - הכוונה לחבור לשחקן אחר בטורניר ולשחק או לא להרוג אחד את השני בידיעה על מנת להשיג תוצאות פרטניות
3. יש להגיע בזמן שנקבע מראש לטורניר
4. יש לכבד כל החלטה של מנהלי הטורניר
5. חובה להתחבר לשרת הדיסקורד של התחרות בלינק: https://discord.gg/6W4kMDXvZw
6. אם יש בעיות נוספות יש לעדכן את צוות ניהול הטורניר דרך שרת הדיסקורד

פורמט הטורניר

הטורניר ישוחק באותו שרת ביחד עם כל המשתתפים שבכל יום משחקים יהיה 3 משחקים שיתחילו אחד אחרי השני עד התאריך ה 15.7.21 לאחר מכן טופ 100 מכל השבועות יעלה לגמר בתאריך 22.7.21 וטופ 20 יוכל לזכות בפרסים!

doc פרסים

בכל שבוע

מקום ראשון - 50 ש"ח
מקום שני - 20 ש"ח

גמר מקצה

מקום ראשון - 200 ש"ח
מקום שני - 150 ש"ח
מקום שלישי - 100 ש"ח
מקום רביעי - 75 ש"ח
מקום חמישי - 60 ש"ח
מקומות 6 -7 - 50 ש"ח
מקומות 8 - 9 - 35 ש"ח
מקומות 10 - 16- 30 ש"ח
מקום 17 - 25 ש"ח
מקום 18 - 20 - 20 ש"ח


:נקודות שנתיות
מקום 1 - 1300 PR
מקום 2 - 1275 PR
מקום 3 - 1250 PR
מקום 4 - 1225 PR
מקום 5 - 1200 PR
מקום 6 - 1175 PR
מקום 7 - 1150 PR
מקום 8 - 1125 PR
מקום 9 - 1110 PR
מקום 10-15 - 1100 PR
מקום 16-20 - 1045 PR
מקום 21-30 - 990 PR
מקום 31-40 - 935 PR
מקום 41-50 - 880 PR
מקום 51-75 - 825 PR
מקום 76-100 - 770 PR
מקום 101-150 - 715 PR
מקום 151-200 - 660 PR
מקום 201-300 - 605 PR
מקום 301-500 - 550 PR
מקום 501-1000 - 450 PR
  • תורומש תויוכזה לכ