Array ( [0] => 4 [1] => 77 [2] => 1 [3] => 374 [4] => 0 [5] => 383 [6] => 0 [7] => 1655 ) [0, 1,"1655-374"]

NSL OPEN

וישכע ופרטצה ,םינפב םיכחמ לארשיב םיליבומה םינקחשה ,לארשיב תולודגה גנימייגה תוגיל

“ םלוכ ליבשב דחא דחא ליבשב םלוכ “

 • FIFA 21 Sony – Heat 2 – Week 3 share-icon
 • 2021-06-17 calendar-blue
 • 16:00:00 clock
 • Thu, 17 June 2021
 • FIFA 21 Sony – Heat 2 – Week 3share-icon
 • 2021-06-17 calendar-blue
  16:00:00 clock
 • Thu, 17 June 2021
doc חוקים

הטורניר מיועד לשחקני סוני פלייסטיישן בלבד ! 1.חובה על כל שחקן להיכנס לשרת הדיסקורד בלינק: https://discord.gg/NHrnrtTGqp 2.*חובה* לרשום בשרת #הרשמה את השם שלכם במשחק 3.השחקנים המשתתפים ישחקו אחד מול השני דרך FIFA ultimate team 4.השחקנים צריכים להוסיף את השחקן היריב לרשימת החברים במשתמש 5.כל המשחקים יבוצעו דרך משחקי "friendly" 6.כל המשחקים יבוצעו בהגדרות ברירת המחדל של FUT הכוללים: א.אורך חצי משחק - 6 דקות ב.אצטדיון - FeWC ג.כדור - “Adidas Tango Rosario” ד.Tactical Defending Required ה.מצב אימון צריך להיות כבוי ו.חוקי עצירת המשחק יהיו לפי ההגדרות הבנויות במשחק 7.על כל השחקנים להיות מוכנים למשחק חצי שעה לפני הזמן המוגדר, אם לשחקן אין אפשרות להיות מוכן 20 דקות לפני הזמן המוגדר עליו להודיע לנציגי הארגון. 8.על השחקנים להיות זמינים במהלך כל שעות הפעילות בשרת הדיסקוד של הטורניר על מנת להקל על התקשורת עם השחקן.

הטורניר מיועד לשחקני סוני פלייסטיישן בלבד ! 1.חובה על כל שחקן להיכנס לשרת הדיסקורד בלינק: https://discord.gg/NHrnrtTGqp 2.*חובה* לרשום בשרת #הרשמה את השם שלכם במשחק 3.השחקנים המשתתפים ישחקו אחד מול השני דרך FIFA ultimate team 4.השחקנים צריכים להוסיף את השחקן היריב לרשימת החברים במשתמש 5.כל המשחקים יבוצעו דרך משחקי "friendly" 6.כל המשחקים יבוצעו בהגדרות ברירת המחדל של FUT הכוללים: א.אורך חצי משחק - 6 דקות ב.אצטדיון - FeWC ג.כדור - “Adidas Tango Rosario” ד.Tactical Defending Required ה.מצב אימון צריך להיות כבוי ו.חוקי עצירת המשחק יהיו לפי ההגדרות הבנויות במשחק 7.על כל השחקנים להיות מוכנים למשחק חצי שעה לפני הזמן המוגדר, אם לשחקן אין אפשרות להיות מוכן 20 דקות לפני הזמן המוגדר עליו להודיע לנציגי הארגון. 8.על השחקנים להיות זמינים במהלך כל שעות הפעילות בשרת הדיסקוד של הטורניר על מנת להקל על התקשורת עם השחקן.

הגבלות של הקבוצות

אין הגבלות על הקבוצות

פורמט הטורניר

הטורניר ישוחק בפורמט Single Elimination

doc פרסים

מקום ראשון - 500 ש"ח מקום שני - 300 ש"ח מקום שלישי - 200 ש"ח מקום רביעי - 100 ש"ח מקום חמישי - 50 ש"ח מקום שישי - 50 ש"ח נקודות שנתיות מקום 1 - 300 PR מקום 2 - 250 PR מקום 3 - 225 PR מקום 4 - 200 PR מקום 5-8 - 180 PR מקום 9-16 - 150 PR מקום 17-32 - 120 PR מקום 33-64 - 100 PR מקום 64-128 - 80 PR מקום 129-256 - 60 PR מקום 257-512 - 40 PR מקום 513-1024 - 20 PR
 • ףואיילפ
  • 1-מ בוטה1 בוביס
  • 2-מ בוטה2 בוביס
  • 3-מ בוטה3 בוביס

  תורומש תויוכזה לכ