Array ( [0] => 4 [1] => 77 [2] => 1 [3] => 374 [4] => 0 [5] => 383 [6] => 0 [7] => 1655 ) [0, 1,"1655-374"]

NSL OPEN

וישכע ופרטצה ,םינפב םיכחמ לארשיב םיליבומה םינקחשה ,לארשיב תולודגה גנימייגה תוגיל

“ םלוכ ליבשב דחא דחא ליבשב םלוכ “

 • FIFA 21 Sony – Heat 2 – Week 3 share-icon
 • 2021-06-17 calendar-blue
 • 16:00:00 clock
 • Thu, 17 June 2021
 • FIFA 21 Sony – Heat 2 – Week 3share-icon
 • 2021-06-17 calendar-blue
  16:00:00 clock
 • Thu, 17 June 2021
doc חוקים

הטורניר מיועד לשחקני סוני פלייסטיישן בלבד ! 1.חובה על כל שחקן להיכנס לשרת הדיסקורד בלינק: https://discord.gg/NHrnrtTGqp 2.*חובה* לרשום בשרת #הרשמה את השם שלכם במשחק 3.השחקנים המשתתפים ישחקו אחד מול השני דרך FIFA ultimate team 4.השחקנים צריכים להוסיף את השחקן היריב לרשימת החברים במשתמש 5.כל המשחקים יבוצעו דרך משחקי "friendly" 6.כל המשחקים יבוצעו בהגדרות ברירת המחדל של FUT הכוללים: א.אורך חצי משחק - 6 דקות ב.אצטדיון - FeWC ג.כדור - “Adidas Tango Rosario” ד.Tactical Defending Required ה.מצב אימון צריך להיות כבוי ו.חוקי עצירת המשחק יהיו לפי ההגדרות הבנויות במשחק 7.על כל השחקנים להיות מוכנים למשחק חצי שעה לפני הזמן המוגדר, אם לשחקן אין אפשרות להיות מוכן 20 דקות לפני הזמן המוגדר עליו להודיע לנציגי הארגון. 8.על השחקנים להיות זמינים במהלך כל שעות הפעילות בשרת הדיסקוד של הטורניר על מנת להקל על התקשורת עם השחקן.

הטורניר מיועד לשחקני סוני פלייסטיישן בלבד ! 1.חובה על כל שחקן להיכנס לשרת הדיסקורד בלינק: https://discord.gg/NHrnrtTGqp 2.*חובה* לרשום בשרת #הרשמה את השם שלכם במשחק 3.השחקנים המשתתפים ישחקו אחד מול השני דרך FIFA ultimate team 4.השחקנים צריכים להוסיף את השחקן היריב לרשימת החברים במשתמש 5.כל המשחקים יבוצעו דרך משחקי "friendly" 6.כל המשחקים יבוצעו בהגדרות ברירת המחדל של FUT הכוללים: א.אורך חצי משחק - 6 דקות ב.אצטדיון - FeWC ג.כדור - “Adidas Tango Rosario” ד.Tactical Defending Required ה.מצב אימון צריך להיות כבוי ו.חוקי עצירת המשחק יהיו לפי ההגדרות הבנויות במשחק 7.על כל השחקנים להיות מוכנים למשחק חצי שעה לפני הזמן המוגדר, אם לשחקן אין אפשרות להיות מוכן 20 דקות לפני הזמן המוגדר עליו להודיע לנציגי הארגון. 8.על השחקנים להיות זמינים במהלך כל שעות הפעילות בשרת הדיסקוד של הטורניר על מנת להקל על התקשורת עם השחקן.

הגבלות של הקבוצות

אין הגבלות על הקבוצות

פורמט הטורניר

הטורניר ישוחק בפורמט Single Elimination

doc פרסים

מקום ראשון - 500 ש"ח מקום שני - 300 ש"ח מקום שלישי - 200 ש"ח מקום רביעי - 100 ש"ח מקום חמישי - 50 ש"ח מקום שישי - 50 ש"ח נקודות שנתיות מקום 1 - 300 PR מקום 2 - 250 PR מקום 3 - 225 PR מקום 4 - 200 PR מקום 5-8 - 180 PR מקום 9-16 - 150 PR מקום 17-32 - 120 PR מקום 33-64 - 100 PR מקום 64-128 - 80 PR מקום 129-256 - 60 PR מקום 257-512 - 40 PR מקום 513-1024 - 20 PR
 • profile-image לירון אברג'יל
  פרטי שחקן
  profile-image אור אואקנין
  פרטי שחקן
  profile-image ilan indi
  פרטי שחקן
  profile-image אושרי אוטמזגין
  פרטי שחקן
  profile-image Romanok
  פרטי שחקן
  profile-image יונתן נסים
  פרטי שחקן
  profile-image kareem mahajna
  פרטי שחקן
  profile-image ניר ורדי
  פרטי שחקן
  profile-image אסף צור
  פרטי שחקן
  profile-image הישאם אלבז
  פרטי שחקן
  profile-image BYE
  פרטי שחקן
  profile-image BYE
  פרטי שחקן
  profile-image BYE
  פרטי שחקן
  profile-image BYE
  פרטי שחקן
  profile-image BYE
  פרטי שחקן
  profile-image BYE
  פרטי שחקן
  profile-image R4ZE
  פרטי שחקן
  profile-image Ori Lazmi
  פרטי שחקן
  profile-image עידו פינטו
  פרטי שחקן
  profile-image Eden Golan
  פרטי שחקן
  profile-image גבי חיימוב
  פרטי שחקן
  profile-image Yair Yosef Shalom
  פרטי שחקן
  profile-image לירוןאברג'יל
  profile-image אוראואקנין
  profile-image ilanindi
  profile-image אושריאוטמזגין
  profile-image Romanok
  profile-image יונתןנסים
  profile-image kareemmahajna
  profile-image נירורדי
  profile-image אסףצור
  profile-image הישאםאלבז
  profile-image BYE
  profile-image BYE
  profile-image BYE
  profile-image BYE
  profile-image BYE
  profile-image BYE
  profile-image R4ZE
  profile-image OriLazmi
  profile-image עידופינטו
  profile-image EdenGolan
  profile-image גביחיימוב
  profile-image Yair YosefShalom

  תורומש תויוכזה לכ