NSL OPEN

וישכע ופרטצה ,םינפב םיכחמ לארשיב םיליבומה םינקחשה ,לארשיב תולודגה גנימייגה תוגיל

“ םלוכ ליבשב דחא דחא ליבשב םלוכ “

  • FIFA 21 Sony – Heat 1 share-icon
  • 2021-04-11 calendar-blue
  • 16:00:00 clock
  • Sun, 11 April 2021
  • FIFA 21 Sony – Heat 1share-icon
  • 2021-04-11 calendar-blue
    16:00:00 clock
  • Sun, 11 April 2021
doc חוקים

הטורניר מיועד לשחקני סוני פלייסטיישן בלבד !
1.חובה על כל שחקן להיכנס לשרת הדיסקורד בלינק: https://discord.gg/NHrnrtTGqp
2.*חובה* לרשום בשרת #הרשמה את השם שלכם במשחק
3.השחקנים המשתתפים ישחקו אחד מול השני דרך FIFA ultimate team
4.השחקנים צריכים להוסיף את השחקן היריב לרשימת החברים במשתמש
5.כל המשחקים יבוצעו דרך משחקי "friendly"
6.כל המשחקים יבוצעו בהגדרות ברירת המחדל של FUT הכוללים:
א.אורך חצי משחק - 6 דקות
ב.אצטדיון - FeWC
ג.כדור - “Adidas Tango Rosario”
ד.Tactical Defending Required
ה.מצב אימון צריך להיות כבוי
ו.חוקי עצירת המשחק יהיו לפי ההגדרות הבנויות במשחק
7.על כל השחקנים להיות מוכנים למשחק חצי שעה לפני הזמן המוגדר, אם לשחקן אין אפשרות להיות מוכן 20 דקות לפני הזמן המוגדר עליו להודיע לנציגי הארגון.
8.על השחקנים להיות זמינים במהלך כל שעות הפעילות בשרת הדיסקוד של הטורניר על מנת להקל על התקשורת עם השחקן.

הטורניר מיועד לשחקני סוני פלייסטיישן בלבד !
1.חובה על כל שחקן להיכנס לשרת הדיסקורד בלינק: https://discord.gg/NHrnrtTGqp
2.*חובה* לרשום בשרת #הרשמה את השם שלכם במשחק
3.השחקנים המשתתפים ישחקו אחד מול השני דרך FIFA ultimate team
4.השחקנים צריכים להוסיף את השחקן היריב לרשימת החברים במשתמש
5.כל המשחקים יבוצעו דרך משחקי "friendly"
6.כל המשחקים יבוצעו בהגדרות ברירת המחדל של FUT הכוללים:
א.אורך חצי משחק - 6 דקות
ב.אצטדיון - FeWC
ג.כדור - “Adidas Tango Rosario”
ד.Tactical Defending Required
ה.מצב אימון צריך להיות כבוי
ו.חוקי עצירת המשחק יהיו לפי ההגדרות הבנויות במשחק
7.על כל השחקנים להיות מוכנים למשחק חצי שעה לפני הזמן המוגדר, אם לשחקן אין אפשרות להיות מוכן 20 דקות לפני הזמן המוגדר עליו להודיע לנציגי הארגון.
8.על השחקנים להיות זמינים במהלך כל שעות הפעילות בשרת הדיסקוד של הטורניר על מנת להקל על התקשורת עם השחקן.

הגבלות של הקבוצות

על הקבוצה לעמוד התנאים הבאים:
1.עד 2 אייקונים או TOTY משמע, או 2 אייקונים או שני TOTY או אחד מכל אחד.
2.עד 3 שחקנים לא אייקונים או TOTY שהם עם דירוג של 90+
3.כל שאר השחקנים צריכים להיות עם דירוג 89 או פחות
4.לשוער אין הגבלה והוא לא נספר בחישוב למעלה
5.כל החוקים שנמנו חלים הן על שחקני ההרכב ועל החילופים, משמע, החילופים נספרים גם הם בתוך הספירה של כל כלל
6.על כל שחקן האחריות להקליט את ההתמודדות מהרגע בו מתקבלת הבקשה למשחק, לשם בדיקת טענה לעבירה או לבאג מצד המשחק.
את ההקלטות ניתן לבצע בעזרת התוכנה שנמצאת על הקונסולה, ואת ההקלטות יש לשמור עד סוף הטורניר.
7.על השחקנים חלה החובה לצלם את תוצאת המשחק הסופית ולהזין אותן באתר במקום המתאים, אין להתחיל משחק נוסף ללא הזנת התוצאה באתר, ושליחת תוצאת הסיום בשרת הדיסקורד של הטורניר.
8.במידה ויש חשד לעבירה, על השחקן להודיע מיידית למנהלים, על השחקן המואשם להוכיח שאין עבירה.
9.במידה והמשחק שוחק מעבר למחצית הראשונה ולא הוכרז על העבירה, המשחק ישוחק עד תומו והתוצאה תהיה תוצאת הסיום, אלא אם החליט מנהל הטורניר אחרת. במידה ואחד השחקנים מבצע עבירה הארגון רשאי להחליט על המשך פעילותו של השחקן.

פורמט הטורניר

הטורניר ישוחק בפורמט Single Elimination

doc פרסים

מקום ראשון - 500 ש"ח
מקום שני - 300 ש"ח
מקום שלישי - 200 ש"ח
מקום רביעי - 100 ש"ח
מקום חמישי - 50 ש"ח
מקום שישי - 50 ש"ח

נקודות שנתיות
מקום 1 - 300 PR
מקום 2 - 250 PR
מקום 3 - 225 PR
מקום 4 - 200 PR
מקום 5-8 - 180 PR
מקום 9-16 - 150 PR
מקום 17-32 - 120 PR
מקום 33-64 - 100 PR
מקום 64-128 - 80 PR
מקום 129-256 - 60 PR
מקום 257-512 - 40 PR
מקום 513-1024 - 20 PR
  • תורומש תויוכזה לכ