Array ( [0] => ) [, ,"-"]

NSL OPEN

וישכע ופרטצה ,םינפב םיכחמ לארשיב םיליבומה םינקחשה ,לארשיב תולודגה גנימייגה תוגיל

“ םלוכ ליבשב דחא דחא ליבשב םלוכ “

  • CS:GO – Heat 2 share-icon
  • 2021-06-17 calendar-blue
  • 16:00:00 clock
  • Thu, 17 June 2021
  • CS:GO – Heat 2share-icon
  • 2021-06-17 calendar-blue
    16:00:00 clock
  • Thu, 17 June 2021
doc חוקים

1.אסור להשתמש בצ'יטים מכל סוג שהם
2.יש להתחבר לשרתים המיועדים למשחק ולא ליצור שרת אחר ולשחק ללא אישור של אדמין
3.חובה להיכנס לשרת הדיסקורד בלינק: https://https://discord.gg/gzuPxxzgh3
(יש להעתיק ולהדביק בדפדפן את הלינק)
4.חובה לרשום את הSTEAM ID ואת שם הקבוצה בשרת דיבור #הרשמה בפורמט הרשום
5.לקבל בעיה בשרת או מול היריבים יש ליידע את האדמינים בשרת הדיסקורד

1.אסור להשתמש בצ'יטים מכל סוג שהם
2.יש להתחבר לשרתים המיועדים למשחק ולא ליצור שרת אחר ולשחק ללא אישור של אדמין
3.חובה להיכנס לשרת הדיסקורד בלינק: https://https://discord.gg/gzuPxxzgh3
(יש להעתיק ולהדביק בדפדפן את הלינק)
4.חובה לרשום את הSTEAM ID ואת שם הקבוצה בשרת דיבור #הרשמה בפורמט הרשום
5.לקבל בעיה בשרת או מול היריבים יש ליידע את האדמינים בשרת הדיסקורד

פורמט הטורניר

הטורניר יהיה במוד Wingman (מוד 2 נגד 2) ,
הטורניר ישוחק בפורמט Single Elimination

doc פרסים

מקום ראשון - 200 ש"ח
מקום שני - 100 ש"ח
מקום שלישי - 75 ש"ח
מקום רביעי - 50 ש"ח
מקום חמישי - 50 ש"ח
מקום שישי - 25 ש"ח

נקודות שנתיות
מקום 1 - 300 PR
מקום 2 - 250 PR
מקום 3 - 225 PR
מקום 4 - 200 PR
מקום 5-8 - 180 PR
מקום 9-16 - 150 PR
מקום 17-32 - 120 PR
מקום 33-64 - 100 PR
מקום 64-128 - 80 PR
מקום 129-256 - 60 PR
מקום 257-512 - 40 PR
מקום 513-1024 - 20 PR
  • תורומש תויוכזה לכ